Pershagens Båtklubb

Den lilla natursköna båtklubben i Saltsjöns inlopp till Mälaren!

Styrelsen

Ordförande

Ordförande

Thomas Adler
Hamnvägen 10
151 39 Södertälje
Tfn: 073-324 56 15
E-post: thomas.adler@telia.com

Kassör

Kassör

Anneli Bill
Hamnvägen 10
151 39 Södertälje
Tfn: 073-512 28 17
E-post: anneli.bill@telia.com

Sekreterare

Sekreterare

Magnus Eriksson
Sjövägen 12
151 39 Södertälje
Tfn: 070-788 94 70
E-post: Magnus1eriksson@bredband.net

Ledamot

Ledamot


Jarmo Järvinen
151 39 Södertälje
Tfn: 076-803 81 00
E-post: jarmo.jarvinen@peab.se

Ledamot

Ledamot

Katarzyna Nilsson
Hildurvägen 15 B
151 39 Södertälje
Tfn: 070-232 86 85
E-post: katarina.nilsson.72@hotmail.com

Suppleant

Suppleant

Christer Hjelmfeldt
Hagkärrsvägen 22
151 39 Södertälje
Tfn: 08-550 97 554
E-post: c.hjelmfeldt@gmail.com

Suppleant

Suppleant

Frank Hansen
Pershagsvägen 28
151 39 Södertälje
Tfn: 070-949 11 46
E-post: frank.hansen@telia.com

 

Revisorer

Ordinarie

Ordinarie

Martin Dillman
Tfn: 070-742 60 62

Ordinarie

Ordinarie

Eva Jättner
Tfn: 08-550 97 086

Suppleant

Suppleant

Peter Schützer, Tfn: 08-550 97 986

 

Funktionärer

Bryggfogde

Bryggfogde

Anders Jensen
Föreningsvägen 8
151 39 Södertälje
Tfn: 070-162 97 53
E-post: 40jensen@hotmail.se

Vice Bryggfogde (Ansvarar för nycklar till bryggplats)

Vice Bryggfogde (Ansvarar för nycklar till bryggplats)

Seppo Liimatainen
Hagkärrsvägen 36
151 39 Södertälje
Tfn: 08-550 97 488, 070-481 98 81
E-post: seppoliimatainen@telia.com

Områdeschef & Vice slipchef (Ansvarar för kön till vinterplatser)

Områdeschef & Vice slipchef (Ansvarar för kön till vinterplatser)

Jarmo Järvinen
Pershagsvägen 3
151 39 Södertälje
Tfn: 08-550 979 89 / 076-803 81 00
E-post: jarmo.jarvinen@peab.se

Områdeschef & Slipchef

Områdeschef & Slipchef

Lennart Karlsson
Lennart "Fille" Karlsson
Sveagatan 16
152 43 Södertälje
Tfn: 070 881 11 06


Valberedning

Valberedning

Hans Olheim, Tfn: 08-550 97 057
E-post: hasseolheim@yahoo.se

Valberedning

Valberedning

Bo Jättner, Tfn: 08-550 97 086
E-post: jattner@icloud.com