Pershagens Båtklubb

Den lilla natursköna båtklubben i Saltsjöns inlopp till Mälaren!

Styrelsen

Ordförande

Ordförande

Nicklas Dambrinken
Föreningsvägen 8B
151 39 Södertälje
Tfn: 070-310 09 36
E-post: Dambrinken@gmail.com

Kassör

Kassör

Mikael Schreber
Hagkärrsvägen 26
151 39 Södertälje
Tfn: 070-715 66 58
E-post: mikael@schreber.se

Sekreterare

Sekreterare

Mikael Gellerstedt
Önnemovägen 1
151 39 Södertälje
Tfn:0703618682
E-post: mikael.gellerstedt@hotmail.com

Ledamot

Ledamot


Jarmo Järvinen
151 39 Södertälje
Tfn: 076-803 81 00
E-post: jarmo@jjmarkkonsult.se

Suppleant

Suppleant

Anders Green
Pershagsvägen 42
151 39 Södertälje
Tfn: 073-449 67 52
E-post: anders.green@nasdaq.com

Suppleant

Suppleant

Frank Hansen
Pershagsvägen 28
151 39 Södertälje
Tfn: 070-949 11 46
E-post: frank.hansen@telia.com

 

Revisorer

Ordinarie

Ordinarie

Andrzej Grzymkowski
Tfn: 073-374 73 06

Ordinarie

Ordinarie

Christer Hjelmfeldt
Tfn: 08-550 97 554

Suppleant

Suppleant

Vakant

 

Funktionärer

Bryggfogde

Bryggfogde


Vice Bryggfogde (Ansvarar för nycklar till bryggplats)

Vice Bryggfogde (Ansvarar för nycklar till bryggplats)

Mikael Gellerstedt
Önnemovägen 1
151 39 Södertälje
Tfn: 070-361 86 82
E-post: mikael.gellerstedt@hotmail.com

Områdeschef & Vice slipchef (Ansvarar för kön till vinterplatser)

Områdeschef & Vice slipchef (Ansvarar för kön till vinterplatser)

Jarmo Järvinen
Pershagsvägen 3
151 39 Södertälje
Tfn: 08-550 979 89 / 076-803 81 00
E-post: jarmo.jarvinen@peab.se

Områdeschef & Slipchef

Områdeschef & Slipchef

Lennart Karlsson
Lennart "Fille" Karlsson
Sveagatan 16
152 43 Södertälje
Tfn: 070 881 11 06


Valberedning

Valberedning

Hans Olheim, Tfn: 08-550 97 057
E-post: hasseolheim@yahoo.se

Valberedning

Valberedning

Bo Jättner, Tfn: 08-550 97 086
E-post: jattner@icloud.com