Välkommen till Pershagens Båtklubb

Den lilla natursköna båtklubben i Saltsjöns inlopp till Mälaren!

Startsida

Aktuellt, se länk här, senaste uppdatering 2020-09-12

Har du bytt båt? Tänk på att för båtar tillverkade 1995 eller tidigare måste intyg om TBT-fri/sanerad båtbotten skickas in till klubben, alternativt måste provtagning genomföras och godkänt provresultat uppvisas för att få sjösätta båten efter 2021-01-01.

Upptagning lördag 10 oktober - Vi träffas 08.00 vid klubbstugan/slipen

Digitalt årsmöte tisdag 13 oktober klockan 19.00.

Årsmöte 2020

OBS!!!! Årsmötet inställt!!

På grund av den nuvarande situationen med corona-viruset så har styrelsen för PBK beslutat att senarelägga årsmötet.

Vi avvaktar utvecklingen och håller mötet när situationen tillåter det.

När ett nytt datum har bestämts så kommer klubben att informera om det via email och information på hemsidan.

/Styrelsen

 

Då valberedningen inte har lyckats hitta en ersättare för kassören som kommer att avgå vid årsmötet, så måste årsmötet skjutas fram i tiden så att valberedningen får längre tid på sig för att hitta en ny kassör.

Klubben vill vädja till er medlemmar att fundera på om det är något som ni skulle kunna hjälpa till med.
Styrelsen har redan idag tagit beslut om att lägga ut delar av kassörens uppgifter på utomstående företag. Klubbens faktureringar, samt årsbokslut/redovisning kommer att läggas ut.

Kvarstående uppgift för kassören är att betala löpande fakturor månadsvis (ca 3-4 st/mån).
Så med den kvarvarande uppgiften så är det verkligen inte en betungande roll.

Arvodet som utgår till kassören är för närvarande 1500 kr/år, vilket är det högsta arvodet som utgår till en styrelsemedlem eller funktionär.

Om Du kan tänka dig att ställa upp för klubben och dess medlemmar så går det bra att kontakta valberedningen eller ordförande Thomas Adler.

Valberedning:
Bo Jättner 073-334 50 45
Hans Olheim 070-646 00 56

Ordförande
Thomas Adler 0733-245 615, info@pershagensbatklubb.se 

Nytt datum för årsmöte är tisdagen den 13/10

Årsmöte 2020-03-17
Tid: Kl 19.00.
Plats: OBS!! Nya klubbhuset på vinterförvaringsplatsen

För att kunna planera allting så vill vi att man anmäler sin närvaro genom att maila ett svar med sitt namn till info@pershagensbatklubb.se.

OBS!

Klubben behöver tillsätta en ny kassör på årsmötet, om någon känner ett intresse så går det bra att höra av sig till klubben.
Enklast görs det genom att maila till info@pershagensbatklubb.se.

Frågor om vad arbetet innebär kan besvaras av nuvarande kassör Anneli Bill, 073-5122817.

 

Dykarbeten vintern / våren 2020

Fortsatta dykningsarbeten kommer att ske i mars (förankring och förstärkning av bryggan).
Arbetet kommer att utföras av Dyk & Marin Entreprenad.

Artikel

En intressant artikel från Båtliv är upplagd under Dokument.
Den handlar om tänkvärda saker som gäller för en ideell förening som vår, läs den gärna!

Pershagens båtklubb på Facebook  

Bryggplats och/eller vinterplats

För att få bryggplats erfordras medlemskap. Ansökan om medlemskap sker genom att fylla i och skicka in ett elektroniskt formulär som finns under menyn "MEDLEM".

När en ansökan är inskickad får man en faktura med medlemsavgift (200 kr) och ansökningsavgift (1000 kr). När fakturan är betald så kan man kontakta klubben för att ställa sig i kö för en plats.

Se mer info under "BRYGGAN" och "VINTERFÖRVARING" i menyn "BÅTAR".