Välkommen till Pershagens Båtklubb

Den lilla natursköna båtklubben i Saltsjöns inlopp till Mälaren!

Startsida

Aktuellt, se länk här, senaste uppdatering 2020-11-01

Årsmöte 2020

Digitalt årsmöte tisdag 13 oktober klockan 19.00.

Dokument för nedladdning till årsmötet, klicka på respektive länk nedan:

Agenda årsmöte 2020

Protokoll årsmöte 2019

Verksamhetsberättelse 2019

Resultat 2019 - budget 2020

 

Instruktioner för deltagande på årsmötet:

Du är inbjuden till ett Microsoft Teams-möte

13/10 kl. 19.00

Rubrik: Årsmöte Pershagens Båtklubb (2020)Anslut till mötet på din dator eller i mobilappen genom att klicka på länken nedan

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzI2MWZmNjctZWY2ZS00ZGU5LWFmYzMtMzJhZjNjNTU1YzAy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e31dbe2d-9116-48b3-811b-b034c4a674bc%22%2c%22Oid%22%3a%22afdf0826-bfb5-4ffa-9eca-1275066e48cd%22%7d  1. Klicka på länken
  2. I webbläsarfönstret, klicka på "Fortsätt i den här webbläsaren"

Inloggning teams 13.Ange namn, samt stäng av ljud och kamera (chatten kommer finnas tillgänglig för frågor).

Inloggning teams 2


Båtinformation

Har du bytt båt? Tänk på att för båtar tillverkade 1995 eller tidigare måste intyg om TBT-fri/sanerad båtbotten skickas in till klubben, alternativt måste provtagning genomföras och godkänt provresultat uppvisas för att få sjösätta båten efter 2021-01-01.

 

 

Dykarbeten vintern / våren 2020

Fortsatta dykningsarbeten kommer att ske i mars (förankring och förstärkning av bryggan).
Arbetet kommer att utföras av Dyk & Marin Entreprenad.

Artikel

En intressant artikel från Båtliv är upplagd under Dokument.
Den handlar om tänkvärda saker som gäller för en ideell förening som vår, läs den gärna!

Pershagens båtklubb på Facebook  

Bryggplats och/eller vinterplats

För att få bryggplats erfordras medlemskap. Ansökan om medlemskap sker genom att fylla i och skicka in ett elektroniskt formulär som finns under menyn "MEDLEM".

När en ansökan är inskickad får man en faktura med medlemsavgift (200 kr) och ansökningsavgift (1000 kr). När fakturan är betald så kan man kontakta klubben för att ställa sig i kö för en plats.

Se mer info under "BRYGGAN" och "VINTERFÖRVARING" i menyn "BÅTAR".