Pershagens Båtklubb

Den lilla natursköna båtklubben i Saltsjöns inlopp till Mälaren!

Personuppgifter

Länk till formulär för "Person- och båtuppgifter för medlemsregister"

Här fyller du i dina personuppgifter när du har blivit medlem, och du kan också använda detta formulär om du du behöver uppdatera någon eller några personuppgifter.