Pershagens Båtklubb

Den lilla natursköna båtklubben i Saltsjöns inlopp till Mälaren!

Arbetsplikt

Arbetsplikt 2017

I år kommer klubben att ändra upplägget kring arbetsplikten. Istället för att ha ett eller flera tillfällen under året där klubben kallar till arbetsplikt, kommer arbetsplikten istället delas upp under ett antal arbetsområden.

För varje område kommer det att finnas en eller flera arbetsuppgifter som ska utföras under året.

Ibland kan det dock finnas krav på NÄR under året som arbetsuppgiften måste utföras.

Är det t.ex. jobb på bryggan som ska utföras, kanske det måste göras när det inte ligger båtar vid bryggan.

Medlemmarna får via klubbens hemsida anmäla sig till ett område som önskar tillhöra.

Beroende på antal anmälningar till respektive grupp kan dock styrelsen behöva flytta medlemmar till annan grupp.

Om medlem inte anmäler sig till någon grupp kommer avgift för ej utförd arbetsplikt att debiteras medlemmen kommande faktura, och samma sak om arbetsplikten inte utförts under året trots att anmälan har gjorts och medlemmen har tilldelats plats i arbetsgrupp.

En person kommer att bli ansvarig för respektive arbetsgrupp, och den personen kommer att bli sammankallande i gruppen, samt ansvarig för eventuell fördelning av arbetsuppgifter inom gruppen.