Pershagens Båtklubb

Den lilla natursköna båtklubben i Saltsjöns inlopp till Mälaren!

Medlemsansökan

Ansökan om medlemsskap i PBK görs genom att fylla i och skicka ett formulär.

Formuläret är elektroniskt och finns på hemsidan, se länk till formuläret nedan.

Läs först igenom klubbens stadgar och föreskrifter, se länkar i menyn "KLUBBEN".

När ansökan är ifylld och sparad behandlar styrelsen ansökan och återkommer skriftligen med ett svar.
 

Länk till medlemsaansökan