Pershagens Båtklubb

Den lilla natursköna båtklubben i Saltsjöns inlopp till Mälaren!

Avgifter

Avgifter i Pershagens båtklubb:

Medlemsavgift, 300 kr

Inträdesavgift, 1000 kr

Båtavgift, 300 kr

Bryggplatsavgift:

  • 581 kr per breddmeter
  • 750 kr per roddbåtsplats

Vinterplatsavgift:

  • Slipfack, 209 kr per längdmeter (Båtens längd + 1 m. (0,5 m framför, 0,5 m bakom))
  • Egen kärra, 53 kr per kvm (Kärrans längd + båtens bredd + 1 m bredd. (0,5 m på båda sidorna))

Upptagning och sjösättning:

  • Avgift tillkommer vid upptagning och sjösättning vid klubbens ordinarie tillfällen. (Alltså inte om man tar upp med egen kärra)
    Beloppet är differentierat beroende på båtens storlek, 150 kr - 350 kr, betalas på plats vid aktuellt tillfälle.

Förvaring av trailer sommartid på slipområdet (OBS! Enbart efter att förfrågan har godkänts av slipchef!):
Se mer information under "Vinterförvaring".

  • 1250 kr per sommar