Pershagens Båtklubb

Den lilla natursköna båtklubben i Saltsjöns inlopp till Mälaren!

Renovering av slipen

Projekt
Projekt
Projekt
Projekt
Projekt
Projekt
Projekt
Projekt
Projekt