Pershagens Båtklubb

Den lilla natursköna båtklubben i Saltsjöns inlopp till Mälaren!

Vinterförvaring

Förvaring av båtar vintertid

Då båtarna flyttas manuellt på på området för vinterplatser så finns det begränsningar för vad vi klarar av att hantera.

Maxvikt för att kunna ha vinterplats är 4 ton, men även vissa segelbåtar kan vara för svåra att hantera beronde på båtens utformning.

En förfrågan om vinterförvaring av båt skickas till vinterplats@pershagensbatklubb.se .

Slipchefen tar efter mottagen förfrågan beslut om båten är möjlig att vinterförvara på klubbens område. 

Finns ingen plats tillgänglig för stunden, sätts man upp i kö för en vinterplats.

Här finns en film som visar hur en båtupptagning går till på klubbens båtslip.

Förvaring av trailers sommartid

Det finns möjlighet att förvara båttrailer på klubbens vinterförvaringsområde, givetvis under förutsättning att lediga platser finns.

Samma regler gäller då som för vinterförvaring. Slipchef ska först tillfrågas, och finns plats så tilldelas man en angiven plats.

OBS! Trailerna ska vara tydligt uppmärkt med namn, telefonnummer och medlemsnummer.

Trailers får INTE förvaras på den nedre grusplanen mot sjön, det området har inte klubben tillgång till under sommartid.
(Området nere till höger på bilden nedan)

Trailers får bara (efter tillstånd) förvaras på vinterförvaringsområdet efter det datum då klubben sjösätter, och innan klubbens upptagning. 
Dessa datum står på hemsidan.

Kostnad för att förvara trailer på klubbens vinterförvaringsområde är 1000 kr per sommar.

Översiktsbild foto

Översiktsbild foto

Översiktsbild mått

Översiktsbild mått

Grusplan

Grusplan