Pershagens Båtklubb

Den lilla natursköna båtklubben i Saltsjöns inlopp till Mälaren!

Försäljning

PBK-vimpel, 60 kr

Skepparmärke, 50 kr

ÖSBF tyg, 20 kr

ÖSBF plast, 5 kr

PBK-märke, 10 kr

För att köpa:

Skicka ett mail till klubben via info@pershagensbatklubb.se